مسیر سیاوش قمیشی، شاهکار بدون اغراق

۵ شنبه شب بود که قراربود مسیر بیاد. همیشه روزای اومدن اهنگ جدید سیاوش قمیشی یک روز خاص میشه. قبل اینکه بشنوم دیدم دو حالت میتونم داشته باشم: یا سطح انتظارم رو بیارم پایین چون  اهنگی در حد حسرت (که خیلی خوب بود اما نه عالی) رو قراره بشنوم یا ریسک کنم و منتظر یک اهنگ عالی باشم. باز مثل همیشه راه دوم رو انتخاب کردم 

مسیر سیاوش قمیشی، شاهکار بود

 شنیدنش کیف داشت . ترکیب صدای سیاوش با متن های پر امید، ترکیب ایده آلی که قبلا در پرواز، تاک، تکرار، رفیق و … شنیده بودیم

برای اینکه اهنگ دیرتر تکراری بشه، سعی می کنم بیشتر از یکی دوبار در روز گوش ندم و مهمتر اینکه با خودم نخونمش که خرابش کنم

سیاوش، جزو زیبایی های دنیاست